ΣτΕ 1750/2011 [Κώδικας Φορολογικής Δικονομίας]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 12/2013, Δεκέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΠΡΟΪΣΧΥΣΑΝ ΔΙΚΑΙΟ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ) - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ. Οι λόγοι που προβλήθηκαν με το δικόγραφο προσθέτων λόγων της προσφυγής δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη διότι, ελλείψει αντίθετης διάταξης, η εγκυρότητα του δικογράφου της προσφυγής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση του παραδεκτού των προσθέτων λόγων και όταν ακόμη αναφέρονται σε νομική πλημμέλεια της προσβαλλόμενης πράξης και, συνεπώς, επί παραδεκτής άσκησης της προσφυγής, θα είχαν ερευνηθεί από του δικαστηρίου και αυτεπάγγελτα κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 75 του ΚΦΔ. Περαιτέρω, δεν υπήρχε έδαφος εξέτασης από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο λόγων έφεσης αναφερομένων σε «έλλειψη νομιμότητας» της επίδικης πράξhς δοθέντος ότι και η έρευνα της νομικής πλημμέλειας της πράξης προϋποθέτει τύποις δεκτή προσφυγή. Οι ως άνω δικονομικοί περιορισμοί δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι αντίκεινται στα άρθρα 20 παρ. 1 του Συντάγματος και 6 παρ. 1 της κυρωθείσης με το ΝΔ 53/1974 (ΦΕΚ Α΄ 256) Ευρωπαϊκής Σύμβασηςς των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) διότι οι εν λόγω διατάξεις δεν αποκλείουν τη θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη δικονομικών προϋποθέσεων για την άσκηση ενδίκων μέσων και προσφυγών, εφόσον οι προϋποθέσεις αυτές, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, συνάπτονται προς την λειτουργία των δικαστηρίων και την ανάγκη αποτελεσματικής απονομής της δικαιοσύνης και, περαιτέρω, δεν υπερβαίνουν τα όρια εκείνα, πέραν των οποίων συνεπάγονται την άμεση ή έμμεση κατάλυση του προστατευομένου από τις ανωτέρω διατάξεις ατομικού δικαιώματος παροχής έννομης δικαστικής προστασίας.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.