ΠΔ 60/2001 (ΦΕΚ Α΄ 51/16.3.2001) Προσαρμογή του ΚΝ 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 92/101/ΕΟΚ της 23.11.1992 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της» (L 347/64/28.11.92)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2001, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος είναι η προσαρμογή του ΚΝ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1992 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της» (L 347/64/28.11.92). Άρθρο 2 [άρθρο 24α παρ. 1, 4, 5 και 6 της Οδηγίας 77/91/ ΕΟΚ (άρθρο 1 της Οδηγίας 92/101/ΕΟΚ)]. Στο άρθρο 17 του ΚΝ 2190/1920, όπως αυτό έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 21 του ΠΔ 409/1986 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας Περί Ανωνύμων Εταιριών (ΚΝ 2190/ 1920 «περί Ανωνύμων Εταιριών», όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο, και ειδικότερα προς τις διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968, της Δεύτερης Οδηγίας 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1978 και μερικώς της Έβδομης Οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983» (Α' 191), προστίθενται παράγραφοι 3, 4, 5 και 6, που έχουν ως εξής: «3. Η ανάληψη, η απόκτηση ή η κατοχή μετοχών ανώνυμης εταιρίας από άλλη ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρία, στην οποία η ανώνυμη εταιρία διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.