ΕφΑθ 6833/2000 [Προβληματικές επιχειρήσεις]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 3/2001, Μάρτιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Σ. Γιακουμέλος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Δ. Πατινίδης, Εφέτης Δικηγόροι Σ. Στανέλλος, Α. Τσαματροπούλου, Χ. Πούλιος Διατάξεις: άρθρα 44 [παρ. 1] Ν 1892/1990, 5 [παρ. 1] Ν 1396/1983, 118, 739, 741, 752 [παρ. 1] ΚΠολΔ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. Προϋποθέσεις σύναψης συμφωνίας πιστωτών και επιχείρησης κατ’ άρθρο 44 παρ. 1 Ν 1892/1990. Διαδικασία. Αρμόδιο δικαστήριο. Δεσμευτικότητα συμφωνίας. Οι κύριες παρεμβάσεις μη συμβληθέντων πιστωτών, κατ’ αντίθεση προς την αίτηση, δεν κοινοποιούνται στο Δημόσιο, το ΙΚΑ και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 44 παρ. 1 εδ. δ' του Ν 1892/1990. Μέσα απόδειξης περί του ότι οι συμβληθέντες είναι πιστωτές της αιτούσας εταιρίας. Κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν 1892/1990, συμφωνίες πιστωτών και επιχείρησης, περιλαμβανομένης σε μία από τις περιπτώσεις α', β', γ' ή δ' της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν 1396/1983, που ρυθμίζουν ή περιορίζουν χρέη αυτής, δεσμεύουν και τους μη συμβεβλημένους πιστωτές, το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, κύριας και επικουρικής, τις τράπεζες και άλλα πιστωτικά ιδρύματα, δανειστές της επιχείρησης, εφόσον: α) οι συμβεβλημένοι πιστωτές εκπροσωπούν το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των απαιτήσεων, στο οποίο πρέπει να περιλαμβάνεται το σαράντα τοις εκατό (40%) των τυχόν εμπραγμάτως ασφαλισμένων, όπως οι απαιτήσεις αυτής εμφανίζονται στα τηρούμενα από την επιχείρηση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.