Περιεχόμενα

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2001, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

I. Φορολογία Εισοδήματος Α) Βεβαίωση φόρου Νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, αλλοδαπές και δημοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί) α) Δήλωση φόρου λόγω εκκαθάρισης β) Δήλωση φόρου λόγω διάλυσης Β) Παρακράτηση φόρου 1) Από κινητές αξίες Κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων 2) Από εμπορικές επιχειρήσεις α) Εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής τεχνικών έργων β) Εισοδήματα αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών γ) Προμήθεια αγαθών ή παροχής υπηρεσιών δ) Επιχειρηματική αμοιβή διαχειριστών εταίρων ΕΠΕ 3) Από μισθωτές υπηρεσίες Απόδοση φόρου όσων απασχολούν περισσότερα από πεντακόσια (500) πρόσωπα 4) Από αμοιβές ελευθερίων επαγγελμάτων Αμοιβές δικηγόρων Γ) Αυτοτελής φορολόγηση 1) Από επιχειρήσεις ή επαγγέλματα α) Μελέτη, σχέδια και έρευνα από αλλοδαπές επιχειρήσεις - οργανισμούς β) Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο ΧΑΑ γ) Κέρδος - Ωφέλεια δ) Έπαθλα ή βραβεία ιπποδρομιών ε) Αμοιβές προσώπων τοπικής αυτοδιοίκησης στ) Αμοιβές αρχιτεκτόνων ή πολιτικών μηχανικών 2) Από μισθωτές υπηρεσίες Αποζημίωση λόγω διακοπής της σχέσης εργασίας ΙΙ. Φορολογία Δαπάνης Α) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) Περιοδική δήλωση ΦΠΑ με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου Β) Ειδικοί Φόροι 1) Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών (ΕΦΤΕ) 2) Ημερολόγιο διαφημίσεων μέσων ενημέρωσης 3) Τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων και κοινοτήτων

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.