ΑΥπΟικΟικ 1106181/704/Α΄ 0013/Πολ.1127/25.11.2003* Συμπλήρωση - τροποποίηση της 1031583/253/Πολ. 1055/Α΄ 0013/1.4.2003 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 477/21.4.2003) «Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής»

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 12/2003, Δεκέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν 2961/2001 (ΦΕΚ Α' 266/22.11.2001), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α' 330/ 24.12.2002). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 , 12 παρ. 2 και 3 και 13 του Ν 2961/2001. 3. Την 1031583/253/Πολ. 1055/Α'0013/ 1.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 477/ 21.4.2003) «Προσδιορισμός της φορολογητέας αξίας ολόκληρης επιχείρησης, μερίδων ή μεριδίων και μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής παροχής». [...] Αποφασίζουμε: 1. Στο τέλος της περ. γ' της παρ. 1 της ενότητας ΙΙ της 1031583/253/Πολ. 1055/Α' 0013/1.4.2003 απόφασης, προστίθεται δεύτερο εδάφιο που έχει ως ακολούθως: «Στις υποθέσεις αυτές, η αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία, πριν την διενέργεια του ελέγχου, καλεί με απόδειξη τον υπόχρεο σε φόρο να υποβάλει ανέκκλητο αίτημα, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την πρόσκλησή του, για την υπαγωγή του ή μη στην παρούσα ρύθμιση». 2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας επιχείρησης, που εκμεταλλεύεται επιβατικό ή φορτηγό αυτοκίνητο ή λεωφορείο δημόσιας χρήσης, δεν εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην απόφαση 1031583/253/ Πολ.1055/ Α' 0013/01.04.2003. 3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ισχύσει σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.