Τεύχος 11/2016, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €120.00
ΝΠ €180.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ
Διεύθυνση Σύνταξης: Ε. Περάκης
Συντακτική Επιτροπή: Ι. Καράκωστας, Ι. Ληξουριώτης, Ε. Περάκης, Ι. Φωτόπουλος
Επιμέλεια Ύλης: Ε. Αγγελόπουλος, Α. Καραντάνα, Κ. Μπέτζιου-Κάμτσιου
ISSN: 1108-2720
Έτη: 23
Τεύχη: 244
Άρθρα: 10813

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Ι. Εμπορικό - Οικονομικό Δίκαιο

Γενικό μέρος/Βιομηχανική Ιδιοκτησία/Ανταγωνισμός
Εταιρίες
Συλλογικές διαδικασίες
Χρηματοοικονομικοί θεσμοί
Αξιόγραφα
Εμπορικές συμβάσεις

ΙΙ. Εργατικό Δίκαιο

Σύμβαση εξαρτημένης εργασίας
Άδειες εργαζομένων
Λύση σύμβασης εργασίας
Μεταβολή όρων εργασίας

ΙII. Φορολογικό Δίκαιο

Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φόρος πλοίων
Κώδικας εισπράξεως δημοσίων εσόδων
Φορολογία κληρονομιών, δωρεών γονικών, παροχών

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2009

Τεύχη 2008

Τεύχη 2007

Τεύχη 2006

Τεύχη 2005

Τεύχη 2004

Τεύχη 2003

Τεύχη 2002

Τεύχη 2001

Τεύχη 2000

Τεύχη 1999

Τεύχη 1998

Τεύχη 1997

Τεύχη 1996

Τεύχη 1995