ΕφΑθ 1568/2016 [Σύμβαση προμήθειας με δημόσια αρχή]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2016, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ. Συμβάσεις προμήθειας δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος που συγκαταλέγεται στις αναθέτουσες αρχές του ΠΔ 370/1995. Στο πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 166/2003 (ήδη καταργηθέντος με το Ν 4152/2013) εμπίπτουν οι συμβάσεις προμήθειας μεταξύ επιχειρήσεως και δημόσιας αρχής απ’ ευθείας, χωρίς τις διατυπώσεις και τη διαδικασία του ΠΔ 370/1995. Θεωρούνται εμπορικές συναλλαγές, διέπονται από το ιδιωτικό δίκαιο και το ύψος του οφειλομένου επιτοκίου ρυθμίζεται από τη διάταξη του άρθρου 4 του ΠΔ 166/2003.Πρόεδρος: Φ. Μανώλαρος, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Μ. Πετσάλη, Εφέτης Δικηγόροι: Ν. Παστελάκος, Κ. Παναγούλιας Διατάξεις: άρθρο 4 ΠΔ 166/2003 [...] Β. Η διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 του ΝΔ 496/1974, που είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ (βλ. ΑΠ Ολ 3/2006, ΑΠ 1917/2007 Nomos), ορίζει ότι ο νόμιμος και ο τόκος υπερημερίας για κάθε οφειλή ΝΠΔΔ είναι 6% ετησίως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με σύμβαση ή ειδικό νόμο, αρχίζει, δε, από την επίδοση σχετικής αγωγής. Με ειδικό νόμο και συγκεκριμένα, με το ΠΔ 166/2003, με το οποίο ενσωματώθηκε από 5.6.2003 στην Ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2000/35 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29.6.2000 "για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", ορίζεται διαφορετικά ο τόκος για οφειλές, που έχουν χαρακτήρα αμοιβής από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.