ΑΠ 248/2016 [Παράλειψη προαγωγής υπαλλήλου]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2016, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ. Η αίρεση, υπό την οποία τελεί η προαγωγή υπαλλήλου, οι προϋποθέσεις της οποίας προβλέπονται από κανονισμό εργασίας συμβατικής ισχύος, θεωρείται ότι πληρώθηκε, εφόσον διαπιστωθεί ότι η κρίση του εργοδότη, ως προς τη μη συνδρομή στο πρόσωπο του μισθωτού των προαγωγικών προϋποθέσεων, αντίκειται στην καλή πίστη, ως κατάφωρα, εξ αντικειμένου, άδικη, πράγμα που συμβαίνει και όταν παραλείπεται να προαχθεί υπάλληλος, ο οποίος υπερέχει, καταφανώς, ως προς τα υπηρεσιακά καθήκοντα, συνολικώς εκτιμώμενα, έναντι έστω και ενός άλλου, προαχθέντος συναδέλφου του. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος έχει τη δυνατότητα να ζητήσει με αγωγή την αναγνώριση του δικαιώματός του για προαγωγή από ορισμένο χρονικό σημείο και μετέπειτα και σε περίπτωση τελεσίδικης αναγνώρισης του εν λόγω δικαιώματός του, η προαγωγή λογίζεται, κατά πλάσμα δικαίου, ότι έχει πραγματοποιηθεί από τότε που έπρεπε να είχε γίνει. Ο υπάλληλος μπορεί να αξιώσει την καταβολή των οικονομικών διαφορών τις οποίες θα απολάμβανε, αν είχε προαχθεί κανονικά και η εν λόγω αξίωσή του για το χρονικό διάστημα μέχρι την τελεσίδικη αναγνώριση του δικαιώματος για προαγωγή δεν αποτελεί αξίωση για καταβολή διαφοράς μισθού αλλά αξίωση καταβολής αποζημίωσης, ήτοι αποκατάστασης θετικής ζημίας με την έννοια του διαφυγόντος κέρδους, η οποία επήλθε λόγω της εκ μέρους του εργοδότη αθέτησης των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε περίπτωση καταγγελίας της αορίστου χρόνου σύμβασης εργασίας πριν από την τελεσιδικία της απόφασης για την αναδρομική προαγωγή του μισθωτού, οι αντίστοιχες οικονομικές διαφορές του διαδραμόντος χρόνου δεν προσαυξάνουν τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να υπολογισθεί η αποζημίωση, που οφείλεται λόγω καταγγελίας. Δεν μπορεί σε μία τέτοια περίπτωση να τεθεί νομίμως ζήτημα κύρους της καταγγελίας της σύμβασης λόγω μη καταβολής της προσήκουσας αποζημίωσης για την απόλυση, αλλά μόνο ζήτημα νέας, αποκαταστατικής αποζημίωσης για την αναζήτηση των οικονομικών διαφορών από αναδρομική προαγωγή.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.