ΔΕφΑθ 11/2015 [Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/2016, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν 3091/2002 ΓΙΑ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΩΡΕΩΝ. Με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν 3091/2002, παρασχέθηκε στον Υπουργό των Οικονομικών νομοθετική εξουσιοδότηση για έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες θα καθορίζεται, με την εφαρμογή ενιαίων κριτηρίων, ο τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών που μεταβιβάζονται, μεταξύ άλλων, λόγω δωρεάς, κατ’ απόκλιση του προγενέστερου φορολογικού καθεστώτος, που για την προκειμένη περίπτωση ήταν εκείνο του ΝΔ 118/1973, το οποίο προέβλεπε διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της αγοραίας αξίας αυτών. Η ως άνω διάταξη δεν προσέδωσε αναδρομική ισχύ στο ρυθμιστικό της πεδίο, αλλά παρέσχε εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών με απόφασή του να προβεί στον καθορισμό του χρόνου έναρξης της ισχύος αυτής. Οι ρυθμίσεις όμως αυτές της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 12 του Ν 3091/2002, παραβιάζουν ευθέως συνταγματικές διατάξεις και είναι ως εκ τούτου ανίσχυρες, διότι καθιστούν, ανεπίτρεπτα, αντικείμενο νομοθετικής εξουσιοδότησης τον χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του εν λόγω νόμου, βάσει των οποίων καθορίζεται ο νέος τεκμαρτός τρόπος προσδιορισμού της αξίας των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών, ο οποίος επηρεάζει και το ύψος του οφειλόμενου φόρου. Εξάλλου, σε κάθε περίπτωση, η διάταξη της εν λόγω υπουργικής απόφασης, κατά την οποία, το άρθρο 12 του Ν 3091/2002 ισχύει και για τις υποθέσεις που εκκρεμούν προς έλεγχο στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες και δεν έχει εκδοθεί η οικεία πράξη επιβολής φόρου κατά την ημερομηνία δημοσίευσης αυτής, κατά το μέρος που καταλαμβάνει υποθέσεις, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε σε χρόνο, πριν από το προηγούμενο ημερολογιακό έτος της δημοσίευσης του άνω νόμου, αντίκειται ευθέως στο άρθρο 78 παρ. 2 του Συντάγματος.

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.