ΔικΕΕ υπόθ. C-156/2015, απόφ. της 10.11.2016 [Χρηματοοικονομική ασφάλεια] (παρατ. Ε. Μαστρομανώλης)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2017, Φεβρουάριος 2017

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

«Private Equity Insurance Group» SIA κατά «Swedbank» AS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ. Προδικαστική παραπομπή. Οδηγία 2002/47/ΕΚ. Πεδίο εφαρμογής. Έννοιες της «χρηματοοικονομικής ασφάλειας», των «σχετικών οικονομικών υποχρεώσεων» και της «παροχής» χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Δυνατότητα εκτελέσεως χρηματοοικονομικής ασφάλειας ανεξαρτήτως της κινήσεως διαδικασίας αφερεγγυότητας. Σύμβαση τρεχούμενου λογαριασμού προβλέπουσα ρήτρα χρηματοοικονομικής ασφάλειας. Διατάξεις: άρθρα Οδηγίας 2002/47/ΕΚ Στην υπόθεση C-156/2015, με αντικείμενο αίτηση προδικαστικής αποφάσεως δυνάμει του άρθρου 267 ΣΛΕΕ, που υπέβαλε το Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments (Ανώτατο Δικαστήριο, τμήμα αστικών διαφορών, Λεττονία) με απόφαση της 11.3.2015, η οποία περιήλθε στο Δικαστήριο την 1.4.2015, στο πλαίσιο της δίκης «Private Equity Insurance Group» SIA κατά «Swedbank» AS, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τέταρτο τμήμα), συγκείμενο από τους T. von Danwitz (εισηγητή), πρόεδρο τμήματος [...] εκδίδει την ακόλουθη απόφαση: 1. Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία της Οδηγίας 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6.6.2002, για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (ΕΕ 2002, L 168, σελ. 43). 2. Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της «Private Equity Insurance Group» SIA και της «Swedbank» AS, σχετικά με αγωγή αποζημιώσεως ασκηθείσα από την πρώτη εταιρία κατά της δεύτερης. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Η Οδηγία 98/26/ΕΚ 3. Το άρθρο 1 της Οδηγίας 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.