ΔΕΚ Υπόθ. C- 408/1995, απόφ. 1.11.1997 [Μεταβατικό καθεστώς των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών - Οδηγίες 91/680/ΕΟΚ και 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου - Εκτίμηση του κύρους]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 6/1998, Ιούνιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Eurotunnel SA κ.λπ. κατά SeaFrance Από «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ», 30/97 Διατάξεις: Άρθρα 1 σημ. 22 Οδηγίας 91/680/ΕΟΚ, 22 Οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, Οδηγία 77/388/ ΕΟΚ, Προδικαστική Μεταβατικό καθεστώς των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών - Οδηγίες 91/680/ΕΟΚ και 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου - Εκτίμηση του κύρους (Ολομέλεια) Με απόφαση της 27ης Νοεμβρίου 1995, που περιήλθε στο Δικαστήριο στις 29 Δεκεμβρίου 1995, το Tribunal de Commerce de Paris υπέβαλε τρία προδικαστικά ερωτήματα ως προς το κύρος του μεταβατικού καθεστώτος των «καταστημάτων αφορολογήτων ειδών», το οποίο προκύπτει, αφενός, από το άρθρο 28 ια' της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (ΕΕ ειδ. έκδ. 09/001, σ. 49), όπως προστέθηκε με το άρθρο 1, σημείο 22, της οδηγίας 91/680/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 1991, για τη συμπλήρωση του κοινού συστήματος φόρου προστιθεμένης αξίας και την τροποποίηση, ενόψει της κατάργησης των φορολογικών συνόρων, της οδηγίας 77/388 (ΕΕ 1991, L 376, σ. 1), και, αφετέρου, από το άρθρο 28 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992. Τα ερωτήματα αυτά τέθηκαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ, αφενός, των εταιριών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.