ΔΕΚ Υπόθ. C- 85/1996, απόφ. 12.5.1998 [Ελεύθερη Κυκλοφορία Εργαζομένων - Οικογενειακές παροχές]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 10/1998, Οκτώβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Marίa Martίnez Sala κατά Freistaat Bayern Από «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των ΕΚ», 13/98 Διατάξεις: Άρθρα 1, 2, 3 παρ. 1, και 4 παρ. 1 στοιχ. η' κανον (ΕΟΚ) 1408/71, 7 παρ. 2 κανον (ΕΟΚ) 1612/68 Προδικαστική ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ. Αποτελεί οικογενειακή παροχή υπό την έννοια του άρθρου 4 παρ. 1 Καν (ΕΟΚ) 1408/71 το νομοθετικώς θεσπισμένο επίδομα ανατροφής που χορηγείται αυτόματα σε όσους πληρούν ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς να γίνεται εξατομικευμένη και κατά διακριτική ευχέρεια στάθμιση των ατομικών αναγκών τους, με σκοπό την αντιστάθμιση των οικογενειακών βαρών. Το κράτος μέλος δεν μπορεί να απαιτεί από τους υπηκόους άλλων κρατών μελών που διαμένουν νομίμως στο έδαφός τους να προσκομίζουν, προκειμένου να τους χορηγηθεί επίδομα ανατροφής, νομότυπη άδεια διαμονής, όταν για τους ημεδαπούς επιβάλλεται μόνο να έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους εντός αυτού του κράτους μέλους. Με διάταξη της 2ας Φεβρουαρίου 1996, το Bayerisches Landessozialgericht υπέβαλε στο Δικαστήριο τέσσερα προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία των άρθρων 1, 2, 3, παράγραφος 1, και 4, παράγραφος 1, στοιχείο η', του κανονισμού (ΕΟΚ) 1408/71 του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ενημερώθηκε με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2001/83 του Συμβουλίου, της 2ας Ιουνίου 1983, ο οποίος τροποποιήθηκε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.