ΕφΠειρ 1351/1997 [Ανώνυμες εταιρίες]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/1999, Ιανουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Σ. Μοσχολέας, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Χ. Ιατράκης, Εφέτης Δικηγόροι Κ. Καζά, Χ. Κοσκινάς, Ι. Βούλτσης Διατάξεις: άρθρα 35α', γ' Ν 2190/1920, ΒΔ 174/1963, 76-78, 81, 83 ΚΠολΔ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. Άκυρες αποφάσεις γενικής συνέλευσης. Προβολή ακυρότητας με αναγνωριστική αγωγή από μέτοχο. Πρόσθετη παρέμβαση ασκεί κάθε μέτοχος και κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου έστω και αν δεν έχει κατ’ άρθρ. 35 γ' Ν 2190/1920 δικαίωμα έγερσης αγωγής ακύρωσης. Στοιχεία δικογράφου παρέμβασης. Προβολή αντιφατικών ισχυρισμών από ομοδίκους. Συμμετοχή μετόχου στη γ.σ. με την εμπρόθεσμη κατάθεση εγγράφων πιστοποιούντων την αδυναμία κατάθεσης των ονομαστικών του μετοχών. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών γίνεται με την εγγραφή της σε ειδικό βιβλίο της εταιρίας. Απόφαση γ.σ. περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Ανάκληση από το Υπουργείο Αθλητισμού προηγούμενης απόφασής του που ενέκρινε την αύξηση, γιατί η διοίκηση της α.ε. δεν πιστοποίησε τη μερική καταβολή του κεφαλαίου με συνέπεια την ακυρότητα της απόφασης της γ.σ. Ακύρωση της ανακλητικής απόφασης του Υπουργείου Αθλητισμού από το ΣΣΕ, γιατί τούτο δεν ήλεγξε την τυχόν πραγματοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου. Μετά την πιστοποίηση από το δ.σ. της μερικής κάλυψης απαιτείται, επί ποινή ακυρότητας της αύξησης, η εντός διμήνου σύγκληση της γ.σ. που θα προβεί στη σχετική τροποποίηση του καταστατικού. Περαιτέρω, κατά το...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.