Γνωμ. ΝΣΚ 528/1998 [Δημόσια έργα - Προκαταβολή στον ανάδοχο]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 8-9/1999, Αύγουστος-Σεπτέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Ρ. Αντωνακόπουλος, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ Εισηγητής Ν. Αντωνίου, Πάρεδρος ΝΣΚ Διατάξεις: άρθρα 5 παρ. 9 Ν 1418/1984, 5, 39 ΠΔ 609/1985 Η Διεύθυνση Λιμενικών Έργων και Έργων Αεροδρομίων του ΥΠΕΧΩΔΕ/ΓΓΔΕ, με το υπ’ αριθμ. Δ4/191/1/ Φ5/Ε11/22.9.1998 έγγραφό της ερωτά αν είναι δυνατή η χορήγηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 39 παρ. 2β του ΠΔ 609/1985 προκαταβολής στην ανάδοχο Κοινοπραξία κατασκευής του έργου «Νέος Λιμένας Πατρών - 1ο Τμήμα», για την εξόφληση από αυτή τιμολογίου χρονοναυλώσεως πλωτών μηχανημάτων, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση του έργου. Επί του ερωτήματος αυτού το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, Τμήμα Διακοπών, γνωμοδότησε ως κατωτέρω: I. Στην παρ. 9 του άρθρου 5 του Ν 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 23), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 2 του Ν 2229/1994 ορίζεται ότι «Αν προβλέπεται από τη διακήρυξη, χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή μέχρι του 15% του ολικού ποσού της σύμβασης. Για το ποσό αυτό βαρύνεται ο ανάδοχος με τόκο. Το ποσοστό του επιτοκίου καθορίζεται ειδικά με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Η προκαταβολή καλύπτεται με εγγυητική επιστολή και η απόσβεσή της γίνεται τμηματικά. Με ΠΔ/γμα ορίζεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η προκαταβολή ή μέρος της, το ύψος της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.