ΔΕφΑθ 3548/1999 [Ελεύθερος ανταγωνισμός]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/1999, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Η. Δουλής, Πρόεδρος Εφετών ΔΔ Εισηγητής Αθ. Καραμιχαλέλης, Εφέτης ΔΔ Δικηγόροι Ν. Μούσας, Κ. Βαρδακαστάνης (Δικαστικός Αντιπρόσωπος ΝΣΚ), Ε. Ζαπαντιώτη (ασκ.) Διατάξεις: άρθρα 4 παρ. 2-4, 4α, 4στ Ν 703/1977, 2 Ν 2996/1995, 2 Ν1934/1991 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ. Συγκέντρωση επιχειρήσεων. Η υπέρβαση του ορίου των δέκα εκατομμυρίων ECU, ως προϋπόθεση για την υποχρέωση γνωστοποίησης, συντρέχει όχι μόνον όταν η υπέρβαση γίνεται το πρώτον με την άθροιση των επί μέρους κύκλων εργασιών των υπό συγκέντρωση επιχειρήσεων, αλλά και όταν πριν από τη συγκέντρωση ο κύκλος εργασιών μιας επιχείρησης υπερέβαινε το όριο αυτό. Ο έλεγχος επιχείρησης που επιδιώκεται μέσω της συγκέντρωσης μπορεί να συνίσταται στην απόκτηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των περιουσιακών της στοιχείων. Υποκείμενο της συγκέντρωσης επιχειρήσεων μπορεί να είναι όχι μόνο το πρόσωπο που το ελέγχει, έχοντας στην ιδιοκτησία του τις μετοχές, αλλά και οι ίδιες οι ανώνυμες εταιρίες, όταν αποκτούν τον έλεγχο άλλων επιχειρήσεων. Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, η οποία ασκήθηκε εμπροθέσμως και εν γένει παραδεκτώς και για την οποία καταβλήθηκαν τα κατά τις διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 και 3 του Ν 703/1977, όπως ισχύουν, τέλη χαρτοσήμου επί του δικογράφου της προσφυγής, τα τέλη συζητήσεως και το παράβολο (υπ’ αριθμ. ... και .../12.3.1998 διπλότυπα εισπράξεως της ΔΟΥ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.