ΔΕΚ Υπόθ. C- 390/1996, απόφ. 7.5.1998 [Χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/1999, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Lease Plan Luxembourg SA κατά Belgische Staat Από: «Δραστηριότητες του Δικαστηρίου και του Πρωτοδικείου των Ε.Κ.», 12/98 Διατάξεις: άρθρα 9 παρ. 1-2 Οδηγίας 77/388/ΕΟΚ, Οδηγίας 79/1072/ΕΟΚ, 6, 59 ΣυνθΕΚ Προδικαστική Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων. Σταθερή εγκατάσταση. Λεπτομέρειες επιστροφής του ΦΠΑ στους μη εγκατεστημένους εντός του κράτους υποκειμένους στο φόρο. Αρχή της απαγορεύσεως των διακρίσεων. Με απόφαση της 26ης Νοεμβρίου 1996, το Rechtbank van eerste aanleg te Brussel υπέβαλε τρία προδικαστικά ερωτήματα ως προς την ερμηνεία της έκτης Οδηγίας 77/388/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - Κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση (στο εξής: έκτη Οδηγία), καθώς και των άρθρων 6 και 59 της ΣυνθΕΚ. Τα ερωτήματα αυτά ανέκυψαν στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Lease Plan Luxembourg SA (στο εξής: Lease Plan), με έδρα το Λουξεμβούργο, κατά του Βελγικού Δηοσίου σχετικά με την επιστροφή του φόρου προστιθεμένης αξίας (στο εξής: ΦΠΑ) που κατέβαλε η εταιρία αυτή κατά την αγορά αυτοκινήτων στο Βέλγιο καθώς και για τη συντήρηση και την επισκευή αυτοκινήτων εντός του κράτους αυτού. Η Lease Plan είναι εταιρία χρηματοδοτικής μισθώσεως, της οποίας η κύρια δραστηριότητα συνίσταται στην εκμίσθωση ιδιωτικών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.