ΠΔ 137/1995 (ΦΕΚ Α΄ 86/15.5.95) Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του Ν 1648/1986.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 6/1995, Ιούνιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Άρθρο 1 Διοικητικές Κυρώσεις 1. Ο εργοδότης που παραβαίνει τις διατάξεις του Ν 1648/1986 (147 τ. Α ι ), όπως κάθε φορά ισχύει, τιμωρείται: α. Με πρόστιμο ίσο με έξι (6) κατώτατους μηνιαίους μισθούς ιδιωτικού υπαλλήλου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των εθνικών γενικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ανεξάρτητα της ιδιότητας του προστατευομένου ατόμου, για άρνηση πρόσληψής του. β. Με πρόστιμο, πέραν αυτού του προηγουμένου εδαφίου α ι , ίσο με τις αποδοχές που δικαιούται ο τοποθετούμενος για κάθε ημέρα καθυστέρησης της πρόσληψής του εφόσον εμφανίσθηκε στον υπόχρεο εργοδότη. Το πρόστιμο αυτό υπολογίζεται από την παρέλευση ενός μηνός από της καθ' οιονδήποτε τρόπο γνωστοποιήσεως στον υπόχρεο εργοδότη της απόφασης της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν 1648/1986, ή εφόσον ασκηθεί προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, από την παρέλευση ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της απόφασης απόρριψης της προσφυγής. γ. Με πρόστιμο ίσο με έξι (6) κατώτατους μηνιαίους μισθούς ιδιωτικού υπαλλήλου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στην περίπτωση παράλειψης ή εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν 1648/1988. Εφόσον διαπιστωθεί δήλωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, επιβάλλεται το κατά το προηγούμενο εδάφιο πρόστιμο προσαυξημένο κατά ποσό ίσο με το μισό κατώτατο μηνιαίο μισθό ιδιωτικού...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.