ΕφΘεσ 1257/1995 [Επιταγή]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 6/1995, Ιούνιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρος Δ. Βούρβαχης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής Β. Ιακωβίδης, Εφέτης Δικηγόροι Κ. Πρίντζιου, Ν. Καίσαρης ΕΠΙΤΑΓΗ. Έκδοση ακάλυπτης επιταγής από δύο ομόρρυθμους εταίρους, συνδιαχειριστές ΟΕ. Μεταβίβασή της με λευκή οπισθογράφηση. Άρνηση του ενός εταίρου ότι εγνώριζε κατά την έκδοσή το ακάλυπτό της. Ένσταση του ιδίου εταίρου ότι ο συνοφειλέτης του εξώφλησε τον κομιστή δια καταβολής με συνέπεια να αποσβεσθεί και η δική του ενοχή. Επειδή εις την κρινομένην αγωγήν εκθέτει ο ενάγων ότι ο δεύτερος των εναγόντων Β.Κ. (ως προς τον πρώτον Σ.Κ. παρητήθη πρωτοδίκως ο ενάγων του δικογράφου της αγωγής) υπό την ιδιότητα του ομορρύθμου μέλους και συνδιαχειριστού της εδρευούσης εν Πυλαία Θεσ/νίκης ομορρύθμου εταιρίας Σ.Κ.-Β.Κ. ΟΕ , εξέδωκεν από κοινού μετά του άλλου ομορρύθμου εταίρου και συνδιαχειριστού Σ. Κ. και εις διαταγήν του τελευταίου την 18.3.92 την υπ' αριθμ...επιταγήν της ΕΤΕ ποσού 490.000 δραχμών, πληρωτέαν εκ του παρ' αυτή (Υποκαταστήματος ...) υπ' αριθμ...λογαριασμού της ανωτέρω ομορρύθμου εταιρίας, ο δε λήπτης της επιταγής Σ.Κ. την μετεβίβασεν εις τον ίδιον (ενάγοντα) δια λευκής οπισθογράφησεως. Ό τι, όταν την ενεφάνισεν εμπροθέσμως την 24.3.92 προς πληρωμήν εις την ανωτέρω πληρώτριαν Τράπεζαν, δεν επληρώθη, διότι δεν υπήρχον εις τον ανωτέρω λογαριασμόν διαθέσιμα προς πληρωμήν της κεφάλαια, γεγονός όπε ρ εγνώριζεν ο β ι εναγόμενος...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.