ΣτΕ 911/1994 Β΄ Τμ. [Έννοια άρθρων 8 και 41 ΚΦΣ ]

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 6/1995, Ιούνιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

Πρόεδρoς Σ. Γιάγκας, Αντιπρόεδρος Εισηγήτρια Ε. Σάρπ, Πάρεδρος Δικηγόρoι Χρ. Τότσης, Χρ. Τσεκούρας ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 8 ΚΑΙ 41 ΤOΥ ΚΦΣ (ΠΔ 99/1977). Καταχώρηση στα βιβλία απογραφών και αποθήκης ερίων χωρίς διάκριση βαμμένων και μη (εκρού). Έννοια τoυ όρoυ είδος στον ΚΦΣ. Διάκριση των ερίων στις εμπορικές συναλλαγές όχι από τη βαφή αλλά από τη διάμετρο της ίνας και άρα είναι επαρκώς αιτιολογημένη η απόφαση. Κατ' άρθρο 8 παρ. 4 ΚΦΣ τήρηση τoυ βιβλίου αποθήκης και για τα είδη συσκευασίας μόνον κατ' αξία και όχι κατά ποσότητα. Τα είδη συσκευασίας δεν έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία και συνεπώς δεν ασκούν επίδραση στο κόστος ή στην ποσοτική απόδοση των παραγομένων νημάτων. Ο τρόπος απογραφής των παγίων περιουσιακών στοιχείων όπως είναι τα μηχανήματα, ναι μεν δεν ήταν σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 3 του ΚΦΣ, εφόσον δεν απεγράφησαν χωριστά, αλλά κατά ομάδες ομοειδών μηχανημάτων και δεν αναγράφονται οι γενόμενες αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία τoυς, αλλ' η πλημμέλεια αυτή δεν καθιστά αδύνατη τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων, καθόσον αφορά τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία των μηχανημάτων διότι τα στoιχεία αυτά μπορoύν να προσδιορισθούν και να ελεγχθούν από τα άλλα θεωρημένα βιβλία της επιχείρησης (ημερολόγιο, γενικό καθολικό κ.α.)....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.