Β. Τσούμα, Η άσκηση της αγωγής ακύρωσης παράνομης ή αντικαταστατικής απόφασης Γενικής Συνέλευσης οικοδομικού συνεταιρισμού

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 11/1995, Νοέμβριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

Απόσπασμα

ΒΑΣΙΛΙΟΥ ΤΣΟΥΜΑ, Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω Προσφάτως, με τη δημοσίευση της απόφασης υπ' αριθ. 5654/1993 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (ΑρχΝ. 1995,26 επ.), που είχε κάνει δεκτό ότι η αγωγή για ακύρωση παράνομης ή αντικαταστατικής απόφασης οικοδομικού συνεταιρισμού (βασικά της Γενικής Συνέλευσης του ή, κατ' επέκταση και κάποιου από τα όργανά του), του οποίου η λειτουργία διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ/τος 93/87, ασκείται εντός της τασσόμενης από το παραπάνω κανονιστικό νομοθέτημα δεκαπενθήμερης (αποσβεστικής, κατ' άρθρο 279 ΑΚ) προθεσμίας, αλλά σύμφωνα με τον καθιερούμενο δυνάμει του άρθρου 215 παρ. 1 εδ. α ι ΚΠολΔ γενικό κανόνα, ήτοι με κατάθεση και επίδοση στον εναγόμενο συνεταιρισμό του αγωγικού δικογράφου εντός αυτής, δημιουργήθηκε, για πρώτη φορά εξ όσων δυνάμεθα να ξέρουμε, θέμα εν προκειμένω, αφού η σχετική κανονιστική ρύθμιση είναι διαφορετική και εισάγει στο ζήτημα αυτό απόκλιση από τις γενικές ρυθμίσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αγνοήθηκε ως να μην υπήρχε από το δικάσαν δικαστήριο (βλ. σχετικό σχόλιό μας, ό.π. παραπ., σελ. 28). Είναι αληθές ότι μια αγωγή ασκείται κατά τον μονοσήμαντο τρόπο που έχει θεσπισθεί με τη ρηθείσα διάταξη του άρθρου 215 παρ. 1 εδ. α ι ΚΠολΔ και, συνακόλουθα, αν κατατεθεί απλώς στη γραμματεία του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου απευθύνεται αλλά δεν επιδοθεί...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.