Χ. Γκόρτσος, Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας («CEBS»): «πρόδρομος» μιας υπερεθνικής εποπτικής αρχής του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα;

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Χρήστος Βλ. Γκόρτσος, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγικές παρατηρήσεις Το 2001, το Συμβούλιο Ecofin, στη συνεδρίασή του στη Στοκχόλμη στις 23 Μαρτίου, και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης στις 23 και 24 Μαρτίου, υιοθέτησαν πλήρως και ανεπιφύλακτα τις προτάσεις της έκθεσης «Final Report of the Committee of Wise Men on the Regulation of European Securities Markets», της 15ης Φεβρουαρίου 2001 (στη συνέχεια του παρόντος άρθρου «Lamfalussy Report) 1 . Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω έκθεση της Eπιτροπής Lamfalussy 2 αφορούσαν την ενίσχυση των διαδικασιών που ακολουθούνται με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (τομέας στον οποίο είχαν εντοπιστεί αρκετές ελλείψεις αλλά ταυτόχρονα και σημαντική καθυστέρηση ως προς την υιοθέτηση των υπό έκδοση νομικών πράξεων), περιλαμβάνονται στο Κεφάλαιο ΙΙ της τελικής έκθεσης 3 και είναι οι ακόλουθες τέσσερις (4) 4 : • η υιοθέτηση ενός εννοιολογικού πλαισίου βασικών αρχών, • η καθιέρωση μιας ειδικής διαδικασίας, σε τέσσερα (4) επίπεδα (γνωστής ως «διαδικασίας Lamfalussy»), αναφορικά με την έκδοση από τα κοινοτικά όργανα των νομικών πράξεων στον τομέα των κεφαλαιαγορών, 5 δηλαδή του ευρωπαϊκού δικαίου της κεφαλαιαγοράς, και την εφαρμογή των διατάξεών τους από τα κράτη μέλη, • η σύσταση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.