Γ. Λέκκας, Η δημόσια πρόταση εξαγοράς

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Γεώργιος Κ. Λέκκας, Δρ. Νομικής – Δικηγόρος, Λέκτορας Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Οριοθέτηση του αντικειμένου της μελέτης Οι δημόσιες προτάσεις ρυθμίζονται πλέον στην Ελλάδα με τον ν. 3461/2006 (ΦΕΚ 106/30.5.2006), ο οποίος ενσωμάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21.4.2004 1 . Οι δημόσιες προτάσεις του ν. 3461/2006 δεν ταυτίζονται με τις εξαγορές του άρθρου 79 κ.ν. 2190/1920 2 που αποτελούν εταιρικές πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση έναντι αποδόσεως στους μετόχους των απορροφώμενων (εξαγοραζόμενων) εταιρειών – αντί μετοχών της απορροφώσας (εξαγοράζουσας) εταιρείας – της αξίας των μετοχών τους σε μετρητά. Οι δημόσιες προτάσεις αποτέλεσαν αντικείμενο μικρο-οικονομικής και μακρο-οικονομικής έρευνας, αλλά και μελέτης από τη νομική επιστήμη στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Από νομικής επόψεως οι δημόσιες προτάσεις θέτουν ζητήματα δικαίου των εταιρειών και εταιρικής διακυβέρνησης (τα οποία αντιμετωπίζονται κατά βάση από τις διατάξεις του άρθρου 17 ν. 3461/2006), ζητήματα εργατικού δικαίου [τα οποία αντιμετωπίζονται στα άρθρα 10, 11(στ), 15(δ)] που προβλέπουν ενημέρωση από τον προτείνοντα και τη διοίκηση της υπό εξαγορά εταιρείας των εργαζομένων της τελευταίας 3 , ζητήματα δικαίου του ανταγωνισμού, ζητήματα φορολογικού δικαίου κ.λπ. Οι δημόσιες προτάσεις θέτουν όμως πρωτίστως ζητήματα λειτουργίας των αγορών και προστασίας του επενδυτή....

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.