Α. Διεθνές επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία Tραπεζών Αρχές για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών της χώρας καταγωγής και της χώρας υποδοχής και τους μηχανισμούς κατανομής κεφαλαίων στο πλαίσιο των εξελιγμένων προσεγγίσεων μέτρησης (ΑΜΑ) του λειτουργικού κινδύνου Η Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (Basel Committee on Banking Supervision, στη συνέχεια «η Επιτροπή της Βασιλείας») εξέδωσε τον Νοέμβριο του 2007 έκθεση με θέμα «Αρχές για τη συνεργασία των εποπτικών αρχών της χώρας καταγωγής 1 και της χώρας υποδοχής 2 και τους μηχανισμούς κατανομής κεφαλαίων στο πλαίσιο των εξελιγμένων προσεγγίσεων μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου» 3 . Στην έκθεση καθιερώνονται αρχές αναφορικά με δύο σημαντικές πτυχές της εφαρμογής των εξελιγμένων προσεγγίσεων μέτρησης του λειτουργικού κινδύνου με βάση το Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών του 2004 (γνωστό ως «Basle II»), 4 και, ειδικότερα, αναφορικά με: • τη διασυνοριακή συνεργασία των εποπτικών αρχών σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν τις εξελιγμένες προσεγγίσεις 5 , και • την κατανομή των κεφαλαίων στο πλαίσιο των εξελιγμένων προσεγγίσεων 6 . Κύριοι στόχοι της έκθεσης της Επιτροπής της Βασιλείας είναι: • να αποσαφηνιστούν τα βασικά στοιχεία της εποπτικής συνεργασίας για την εφαρμογή των εξελιγμένων προσεγγίσεων σε επίπεδο διεθνών τραπεζικών ομίλων και να...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.