Β. Κοινοτικό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών Απόκτηση και αύξηση συμμετοχών στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα Mελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία διενεργήθηκε το 2005 κατέδειξε ότι η προβλεπόμενη στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό δίκαιο διαδικασία προηγούμενης έγκρισης της απόκτησης και αύξησης συμμετοχών σε διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικούς φορείς (περιλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων) από τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την πραγματοποίηση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών. Πράγματι, το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο ρυθμίζει την περίπτωση στην οποία ο αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει συμμετοχή ή να αυξήσει τη συμμετοχή του σε πιστωτικό ίδρυμα στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και σε διασυνοριακό επίπεδο, παρέχοντας στις αρμόδιες εθνικές εποπτικές αρχές τη δυνατότητα να αντιταχθούν στην απόκτηση συμμετοχής, εφόσον, ενόψει της ανάγκης να εξασφαλιστεί η χρηστή και συνετή διαχείριση του πιστωτικού ιδρύματος, δεν έχουν πειστεί ως προς την καταλληλότητα του αγοραστή. Ωστόσο, δεν καθορίζονται ειδικά κριτήρια για την αξιολόγηση της καταλληλότητας του αγοραστή, ούτε καθόριζε λεπτομερώς τη διαδικασία με την οποία αξιολογούνται οι περιπτώσεις αυτές. Το ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες κατηγορίες διαμεσολαβούντων χρηματοπιστωτικών φορέων. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε συνέχεια σχετικής πρότασης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εξέδωσαν το Σεπτέμβριο του 2007 την Οδηγία 2007/44/ΕΚ «για τροποποίηση της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.