ΕφΑθ 2600/2006

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ι. Λούκας, Πρόεδρος Εφετών Εισηγητής: Θ. Κανελλόπουλος, Εφέτης Δικηγόροι: Δ. Λαδάς, Γ. Παπαπετρίδης Διατάξεις: 2-3, 5, 13, 23 ν. 2472/1997, 57-60, 297-298, 914, 932 ΑΚ, 18 περ. 1, 46, 215, 221, 522, 533 παρ. 2, 535 παρ. 2, 664-676, 947 παρ. 1 ΚΠολΔ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ. ΑΝΑΦΥΟΜΕΝΑ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ. Προσωπικά δεδομένα. Προστασία. Σώρευση στο ίδιο δικόγραφο αγωγής καταβολής χρηματικής ικανοποιήσεως λόγω ηθικής βλάβης από επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και αγωγής επί παραλείψει στο μέλλον αθέμιτης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Αναρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου. Αρμοδιότητα Πολυμελούς Πρωτοδικείου. Αγωγή. Οι δικονομικές συνέπειές της επέρχονται ήδη από την κατάθεσή της. [...] Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 εδ. α΄, γ΄, δ΄ και ε΄, 3 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 2472/1997 για την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, α) επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του, β) δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο αυτού, δηλαδή στο φυσικό πρόσωπο, στο οποίο αφορά και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει του αριθμού ταυτότητος ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόστασή του, από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.