Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων(Επιμ. Ν. Μουσάς)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2008, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Νικόλαος Μουσάς, Δικηγόρος, LL.M, Νομικός Σύμβουλος ΤΕΚ Παρατίθεται κατωτέρω η απόφαση του ΔΕΚ της 12.10.2004 επί της υπόθεσης C-222/2002 με ορισμένα σχόλια η οποία αντιμετώπισε για πρώτη φορά ενδιαφέροντα ζητήματα του σχετικά νέου θεσμού της εγγύησης των καταθέσεων, σε συνδυασμό με την τυχόν ευθύνη του Κράτους για πλημμελή εποπτεία σε περίπτωση αφερεγγυότητας πιστωτικού ιδρύματος. (η αρίθμηση των παραγράφων σε ορισμένα σημεία δεν ακολουθεί αυτήν της απόφασης λόγω σύντμησης του κειμένου και ορισμένα σημεία του σκεπτικού έχουν παραλειφθεί ή αποδοθεί ελεύθερα) ΔΕΚ Υπόθ. C-222/2002, απόφ. της 12ης Οκτωβρίου 2004 Paul e.a. ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ. 1. Το Γερμανικό Ανώτατο Ακυρωτικό (Bundesgerichtshof) υπέβαλε στο ΔΕΚ αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως που αφορά την ερμηνεία των άρθρων 3 και 7, της οδηγίας 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων (ΕΕ L 135, σ. 5), καθώς και διαφόρων διατάξεων της πρώτης οδηγίας 77/780/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 1977, περί του συντονισμού των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ανάληψη και την άσκηση της δραστηριότητας πιστωτικού ιδρύματος (ΕΕ ειδ. έκδ., 06/002, σ. 3), της οδηγίας 89/299/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 1989, σχετικά με τα ίδια κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.