Γ. Εθνικό επίπεδο(επιμ. Χρ. Γκόρτσος, Γ. Λέκκας, Χρ. Λιβαδά)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2008, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία κεφαλαιαγορών 1.1 Κανονισμός Αναδοχών Τον Ιανουάριο του 2008 εκδόθηκε με την Απόφαση 3/460/10.1.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ο νέος Κανονισμός Αναδοχών, με τον οποίο τροποποιείται σημαντικά το μέχρι την έκδοσή του ισχύον καθεστώς. Με τον εν λόγω Κανονισμό ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τις υποχρεώσεις και την εν γένει συμπεριφορά των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που διαμεσολαβούν σε αναδοχή ή σε τοποθέτηση κινητών αξιών με ή χωρίς εγγύηση κάλυψης, σε δημόσια προσφορά και στην εισαγωγή κινητών αξιών για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά. Οι νέες ρυθμίσεις αφορούν ειδικότερα: • τις γενικές υποχρεώσεις του Συμβούλου29 και του Αναδόχου,30 κατά περίπτωση, • τις υποχρεώσεις των Αναδόχων σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή επενδυτών σε δημόσια προσφορά, • το περιεχόμενο της ενημέρωσης που πρέπει να παρέχει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο Σύμβουλος και εφόσον δεν υπάρχει Σύμβουλος, οι Ανάδοχοι αμέσως μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, • τις υποχρεωσεις του Συμβούλου και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει Σύμβουλος, των Αναδόχων σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, και • το περιεχόμενο της υποχρέωσης ενημέρωσης των Αναδόχων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφόσον αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο ότι ενδέχεται να προβούν σε...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.