Χ. Ι. Ταρνανίδου, Ο Νέος Αναθεωρημένος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Προχωρώντας προς ένα νέο περιβάλλον κοινοτικού ανταγωνισμού

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου * , Δικηγόρος, Δ.Ν., Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ 1. Ο Νέος Κανονισμός Στις 22 Ιουλίου 2008 τέθηκε σε ισχύ ο νέος αναθεωρημένος Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ), όπως αυτός εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την απόφαση 1/477/1.7.2008 αυτής 1 . Σύμφωνα με τις ακροτελεύτιες διατάξεις του νέου Κανονισμού 2 , ο Κανονισμός του ΧΑ, όπως ίσχυε μετά την έγκρισή του με την απόφαση 1/469/18.4.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 3 , καταργείται, ενώ ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις μεταθέτουν την κατάργηση ορισμένων διατάξεών του και την ισχύ νέων κανόνων (π.χ. record date) το αργότερο μέχρι το τέλους του τρέχοντος έτους 4 . Ο νέος Κανονισμός συνιστά θεσμική αποτύπωση της πρωτοβουλίας που έλαβε το Ελληνικό Χρηματιστήριο (ΧΑ) για εκσυγχρονισμό των κανόνων λειτουργίας των οργανωμένων αγορών του, αξιών και παραγώγων, και προσαρμογή τους στο νέο περιβάλλον κοινοτικού ανταγωνισμού. Κατέστη αναγκαίο οι κανόνες αυτοί να αλλάξουν, ώστε να είναι συμβατοί με τους νέους θεσμούς που εισήλθαν στην ελληνική κεφαλαιαγορά με την υιοθέτηση της σύγχρονης κοινοτικής νομοθεσίας, αλλά και των εθνικής προέλευσης νομοθετημάτων που θεσπίστηκαν τον τελευταίο καιρό. Κύριο μέλημα υπήρξε η υιοθέτηση κανόνων που να συμβάλλουν στην ασφαλή, αποτελεσματική και σύμφωνη με τα κοινοτικώς δρώμενα λειτουργία των οργανωμένων αγορών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς προς ενίσχυση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.