Γ. Εθνικό επίπεδο(επιμ. Χρ. Γκόρτσος, Χρ. Λιβαδά)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2008, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Λειτουργία και εποπτεία τραπεζών 1.1 Πλαίσιο ελέγχου από την Τράπεζα της Ελλάδος της επάρκειας ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων Το Σεπτέμβριο του 2008, τέθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Πράξης Διοικητή αναφορικά με το πλαίσιο ελέγχου της επάρκειας ρευστότητας, με την οποία αφενός μεν καταργείται η ΠΔ/ΤΕ 2560/1.4.2005 και αφετέρου τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 2577/9.3.2006. Ως κίνδυνος ρευστότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων ορίζεται σύμφωνα με το σχέδιο ΠΔ/ΤΕ (Παράρτημα ΙΙ) η αδυναμία τους να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους καθώς λήγουν, με κόστος σε λογικά επίπεδα. Αυτός ο ορισμός συνήθως αναφέρεται ως «κίνδυνος αναχρηματοδότησης», υπάρχει όμως και μία άλλη διάσταση του κινδύνου ρευστότητας ό οποίος αναφέρεται ως «κίνδυνος ρευστότητας αγοράς». Ο κίνδυνος ρευστότητας αγοράς μπορεί να περιγραφεί ως ο κίνδυνος όπου μια θέση δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί εύκολα ή/και άμεσα χωρίς να έχει σημαντική επίπτωση στην αγοραία αξία της λόγω χαμηλού βάθους ή αναταραχής της αγοράς. Με το εν λόγω σχέδιο ΠΔ/ΤΕ, στο οποίο λαμβάνονται υπόψη οι κατευθυντήριες γραμμές τόσο της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία (υπό Α, 1.1) όσο και της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (υπό Β, 1.2), καθορίζονται: • υποχρεωτικοί δείκτες ρευστότητας με τη μορφή ελάχιστων ορίων (δείκτης ρευστών διαθεσίμων, δείκτης ασυμφωνίας ληκτότητας απαιτήσεων-υποχρεώσεων),...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.