Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2009, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης εποπτείας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα Στις 27 Μαΐου 2009 και σε συνέχεια αφενός μεν της Έκθεσης de Larosiere [21] αναφορικά με τη χρηματοπιστωτική εποπτεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφετέρου της συναίνεσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υιοθέτηση των προτάσεών της, εκδόθηκε Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην οποία καθορίζεται ένα σχέδιο δράσης για την αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο ρυθμίζονται και εποπτεύονται οι χρηματοπιστωτικές αγορές [22] . Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην Ανακοίνωση και σύμφωνα με την Έκθεση de Larosiere, το ενισχυμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα αποτελείται από δύο νέους φορείς και, συγκεκριμένα από: • το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» (εφεξής το «ΕΣΣΚ»), που θα είναι αρμόδιο σε θέματα μακρο-προληπτικής εποπτείας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα παρακολουθεί και θα εκτιμά τις δυνητικές απειλές στη χρηματοπιστωτική σταθερότητα από μακροοικονομικές εξελίξεις εντός του χρηματοπιστωτικού συστήματος (υπό α), και • το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας» (εφεξής το «ΕΣΧΕ»), που θα είναι αρμόδιο σε θέματα μικρο-προληπτικής εποπτείας. Το ΕΣΧΕ θα έχει τη μορφή ενός δικτύου εθνικών εποπτικών αρχών, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με τρεις (3) Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές που θα συσταθούν σε αντικατάσταση των γνωστών ως επιτροπών του επιπέδου 3, δηλαδή των CEBS,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.