Δ. Κ. Ρούσσης, Η τριχοτόμηση του δικαίου της καταπιστευτικής μεταβίβασης κινητών και απαιτήσεων και η ανάγκη τελολογικής και συστηματικής εναρμόνισης των Ν 2844/2000 και 3301/2004 εντός του πλαισίου των αναγκαστικού δικαίου διατάξεων περί εμπράγματης ασφάλειας

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δημήτριος Κ. Ρούσσης, Δικηγόρος, ΔΝ Α. Η γενική ρύθμιση για το πλασματικό ενέχυρο κι η τελολογία των τηρητέων διατυπώσεων δημοσιότητας 1. Με το N 2844/2000 [1] εισήχθη, εν τέλει, και στην ελληνική έννομη τάξη γενική και ενιαία ρύθμιση για τον επονομαζόμενο δίχως νομική ακριβολογία [2] θεσμό του πλασματικού ενεχύρου, δηλ., το ενέχυρο εκείνο σε κινητά πράγματα δίχως την παράδοση των ενεχυριασμένων στον ενεχυρούχο δανειστή. Η διατήρηση της χρήσης και της κατοχής του κινητού πράγματος παραμένει στον ενεχυραστή. Προϋποθέσεις για τη σύσταση του ενεχύρου στο πράγμα με παράδοση με αντιφώνηση της νομής τίθενται: α) η κυριότητα του οφειλέτη επί του ενεχυρασθέντος [3] , β) η έγγραφη συμφωνία ενεχυραστή και δανειστή και γ) η δημοσίευση της συμφωνίας σε ειδικό βιβλίο. Πέραν της ύπαρξης συστατικού εγγράφου τύπου, το οποίο με βάση την αρχή της ειδικότητας πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια το ενεχυρασθέν πράγμα και την ασφαλιζόμενη απαίτηση [4] , ο νόμος προβλέπει συγκεκριμένη διαδικασία δημοσιοποίησης της εξασφαλιστικής συμφωνίας. Η δημοσιοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα με την κατάθεση ειδικού τυποποιημένου εντύπου με τα οριζόμενα στο νόμο στοιχεία για το υποχρεωτικό περιεχόμενο της σύμβασης στα τηρούμενα βιβλία στα ενεχυροφυλακεία με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από τον ενεχυροφύλακα ή άλλη δημόσια αρχή και με σύνταξη της...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.