Γ. Δ. Καλλιμόπουλος, Ομολογιακά δάνεια που καλύπτονται από έναν ομολογιούχο δανειστή και εφαρμογή των διατάξεων του Ν 3156/2003

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Γεώργιος Δ. Καλλιμόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών I. Εισαγωγικά - Ερώτημα Α. Ετέθησαν υπόψη μου: 1. Η υπ’ αριθμ. 514/2006 Γνωμο-δότηση του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στη συνεδρίαση του της 14.11.2006, στην οποία, επί ερωτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι «οι όροι της περιέλευσης όλων των ομολογιών, που θα εκδοθούν από Α.Ε. στην Ελλάδα, σε έναν ομολογιούχο δανειστή ή η έκδοση μίας ομολογίας για όλο το ομολογιακό δάνειο και η περιέλευσή της σε έναν ομολογιούχο δανειστή, έρχονται σε αντίθεση με τη νομική φύση του ομολογιακού δανείου, όπως η τελευταία προσδιορίζεται με τις διατάξεις του Ν 3156/2003 και ως εκ τούτου δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι φορολογικές απαλλαγές του άρθρου 14 του Ν 3156/2003» (εφεξής «Γνωμοδότηση ΝΣΚ»). 2. Οι υπ΄ αριθμ. 263/2006, 49/2006 και 149/2005 προγενέστερες γνωμοδοτήσεις του Β’ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους επί ζητημάτων ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν κατά τις διατάξεις του Ν 3156/2003. 3. Το πραγματικό γεγονός ότι σε κάποιες περιπτώσεις επί ομολογιακών δανείων Α.Ε. που εκδίδονται με βάση τις διατάξεις του Ν 3156/2003 και καλύπτονται από πιστωτικά ιδρύματα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η κάλυψη γίνεται από ένα πιστωτικό ίδρυμα και σε κάποιες περιπτώσεις εκδίδεται μία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.