Π. Σταϊκούρας, Προαιρετικές δημόσιες προτάσεις, το αντάλλαγμα κατά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (“squeeze out”) και η έννοια του συμβούλου του προτείνοντος

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Παρατηρήσεις με αφορμή την εφαρμογή του Ν 3461/2006 Παναγιώτης Σταϊκούρας Δικηγόρος, Δ.Ν., Επίκ. Καθηγητής Τμήμ. Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής Πανεπιστημίου Πειραιώς Ι. Εισαγωγή: πραγματικά περιστατικά και διατύπωση των ερωτημάτων Με αφορμή την εφαρμογή του Ν 3461/2006 (ΦΕΚ Α΄ 106) επί των ακόλουθων πραγματικών περιστατικών, διατυπώνονται μερικές παρατηρήσεις για τα εξής ζητήματα: πρώτον, την υποβολή προαιρετικών δημόσιων προτάσεων· δεύτερον, τη βάση υπολογισμού του ανταλλάγματος κατά την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (“squeeze out”)· και, τρίτον, την έννοια του «συμβούλου» του προτείνοντος. Μέτοχος που κατέχει (ο ίδιος ή σε συντονισμό με άλλα πρόσωπα) μετοχές σε εταιρία που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Ν 3461/2006, και οι οποίες (ενν. μετοχές) αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ψήφου κάτω του 1/3 του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας ή πρόσωπο χωρίς μετοχική συμμετοχή στην ανωτέρω εταιρία προτίθεται να πραγματοποιήσει δημόσια πρόταση προκειμένου να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρίας. Ερωτάται: α) Σε περίπτωση που ο μέτοχος/πρόσωπο i) κάνει χρήση της δυνατότητας που παρέχεται από το άρθρο 6 του Ν 3461/2006 και υποβάλλει προαιρετική δημόσια πρόταση προς όλους τους μετόχους και για το σύνολο των κινητών αξιών τους, και ii) μετά το πέρας της πρότασης αποκτήσει δικαιώματα ψήφου που του εξασφαλίζουν τον έλεγχο της εταιρίας (δηλαδή άνω του 1/3), πλην, όμως,...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.