Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Αναπροσαρμογή του πλαισίου άσκησης εποπτείας στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα Σύμφωνα με την Έκθεση de Larosiere [20] αναφορικά με την ενίσχυση του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το νέο ενισχυμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας θα αποτελείται από δύο νέους φορείς και, συγκεκριμένα από: • το «Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» (κατωτέρω, υπό α), και • το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας» (βλ. κατωτέρω, υπό β). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 23 Σεπτεμβρίου 2009 και σε συνέχεια αφενός μεν της Έκθεσης de Larosiere και αφετέρου της συναίνεσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υιοθέτηση των προτάσεών της, δημοσίευσε τις ακόλουθες πέντε (5) προτάσεις νομικών πράξεων: • πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κοινοτικό επίπεδο και την εγκαθίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου» [21] , • πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου «για την ανάθεση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα συγκεκριμένων καθηκόντων αναφορικά με τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου» [22] , • πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής» [23] , • πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την εγκαθίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Κεφαλαιαγορών» [24] , • πρόταση...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.