Γ. Εθνικό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2009, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης, των εταιριών παροχής πιστώσεων και των εταιριών παροχής πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων Στις 24 Δεκεμβρίου 2009 δημοσιεύτηκε η ΠΔ/ΤΕ 2622/21.12.2009 για τις «προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιριών παροχής πιστώσεων και γ) εταιριών παροχής πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων» [65] . Στόχος της νέας Πράξης είναι η υπαγωγή των: • εταιριών χρηματοδοτικής μίσθωσης, • εταιριών παροχής πιστώσεων, οι οποίες έχουν ως κύριο σκοπό την παροχή πιστώσεων σε φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη καταναλωτικών και προσωπικών αναγκών, με βάση τα αντιστοίχως ισχύοντα για τις παρεχόμενες από τα πιστωτικά ιδρύματα πιστώσεις (παρ. 1 και 2 του κεφ. Δ της ΠΔ/ΤΕ 1955/1990, όπως ισχύει) και • εταιριών παροχής πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων σε ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων εποπτείας αντίστοιχων με αυτούς που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δραστηριότητες που ασκούν και το είδος των κινδύνων που αναλαμβάνουν. Ειδικότερα, με την εν λόγω ΠΔ/ΤΕ ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την παροχή άδειας στις εταιρίες αυτές από την Τράπεζα της Ελλάδος (ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο, ύψος των ιδίων κεφαλαίων, περιεχόμενο και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.