Γ. Εθνικό επίπεδο 203 (επιμ. Χρ. Γκόρτσος, Γ. Λέκκας, Χρ. Λιβαδά)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2010, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών 1.1 Ίδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Στις 21 Ιουλίου 2010 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ο Ν 3864/2010 «περί ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» με σκοπό τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και θυγατρικών αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, εφόσον λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος [38] . Το Ταμείο ιδρύεται με τη μορφή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου. Όπως ρητά επισημαίνεται, δεν ανήκει στον δημόσιο τομέα, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί αμιγώς κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις του ΚΝ 2190/1920. Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται στα δέκα (10) δισ. προερχόμενο από κεφάλαια που θα αντληθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δυνάμει του Ν 3845/2010. Ο μηχανισμός του Ταμείου ενεργοποιείται εφόσον: α) πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο πληροί τις υποχρεώσεις κεφαλαιακής επάρκειας του άρθρου 28 του Ν 3601/2007 και της ΠΔ/ΤΕ 2595/20.8.2007, υποβάλει αίτημα στο Ταμείο για κεφαλαιακή ενίσχυση κατόπιν υπόδειξης της Τράπεζας της Ελλάδος, ή με δική του πρωτοβουλία, η οποία μπορεί να τύχει...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.