ΕιρΑθ 3305/2009

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2010, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Ε. Μαραγκάκη, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Δ. Παπαδημητρίου, Φ. Κώτσης Διατάξεις: 297, 298, 346, 713 επ., 907, 908, 914, 932 ΑΚ, 25-28 ΝΔ 17.7/13.8.1923, 386 ΠΚ, 176, 908 ΚΠολΔ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ. Πραγματοποίηση αγορών με πιστωτική κάρτα, οι οποίες ήταν προϊόν εξαπάτησης από υπάλληλο καταστήματος. Έλλειψη αδικοπραξίας της τράπεζας και των προστηθέντων υπαλλήλων της. Αδικοπρακτική ευθύνη της υπαλλήλου του καταστήματος. […] Από τις διατάξεις των άρθρων 713 επ. ΑΚ σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 25 - 28 του από 17.7/13.8.1923 ΝΔ «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» προκύπτει ότι στη δημιουργούμενη από την πιστωτική κάρτα, που εκδίδεται από οικονομικοπιστωτικούς οργανισμούς, τριγωνική σχέση εκδότη - κατόχου - επιχειρηματία, η μεταξύ του εκδότη και του κατόχου της κάρτας σχέση είναι εκείνη της έμμισθης εντολής με πρόσθετο σύμφωνο - αν ο εκδότης είναι ανώνυμη εταιρία - ανοίγματος βεβαιωμένης ή ανέκκλητης πίστωσης (ΑΠ 1116/1996 ΕΕμπΔ 1997, 481), δυνάμει της οποίας ο εκδότης καθίσταται άμεσος και αμετάκλητος οφειλέτης της συμβεβλημένης επιχειρήσεως, με την οποία συναλλάχθηκε ο κάτοχος. Εξάλλου, οι υποχρεώσεις του εκδότη της κάρτας έναντι του κατόχου της γεννώνται από της παραδόσεώς της. Η κύρια υποχρέωση του εκδότη της κάρτας συνίσταται στο να καταβάλλει τα ποσά για τις αγορές που πραγματοποίησε εντός του συμφωνηθέντος πιστωτικού ορίου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.