Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2010, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

1. Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος 1.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στις 15 Δεκεμβρίου 2010 εκδόθηκαν οι Κανονισμοί με τους οποίους θεσμοθετούνται σε συνέχεια των προτάσεων της Έκθεσης de Larosiere τρεις νέες Αρχές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πρόκειται ειδικότερα για: • την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (υπό 1.2), • την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (υπό 1.3), και • την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. [16] Οι εν λόγω Αρχές μαζί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου συγκροτούν, σύμφωνα με την έκθεση de Larosiere, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (εφεξής ΕΣΧΕ). [17] Μέσω του ΕΣΧΕ, όπως αναφέρεται στο αιτιολογικό και των τριών ως άνω Κανονισμών, επιχειρείται η καθιέρωση μηχανισμών για τη διασφάλιση ότι: • οι εθνικές εποπτικές αρχές λαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές εποπτικές αποφάσεις για τα διασυνοριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, • υπάρχει επαρκής συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών, • για την κοινή δράση των εθνικών αρχών δεν απαιτούνται πολύπλοκες ρυθμίσεις που να λαμβάνουν υπόψη κάθε επιμέρους εθνικό δίκαιο, και • τα ευρωπαϊκά νομοθετικά κείμενα ερμηνεύονται ομοιόμορφα από τα κράτη μέλη. Οι τρεις νέες ευρωπαϊκές Αρχές, που θα είναι αρμόδιες για θέματα μικρο-προληπτικής εποπτείας, διαδέχονται και αντικαθιστούν από...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.