ΕφΑθ 4156/2009

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2010, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Μαζαράκης, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Α. Ρέτσα, Εφέτης Δικηγόροι: Δ. Φασούλης, Ε. Τσαπατσάρη - Βέη Διατάξεις: 682, 686 επ., 699, 734 παρ. 3, 933, 954 παρ. 4, 960 παρ. 2, 993 παρ. 2 ΚΠολΔ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ. ΔΙΑΔΙ-ΚΑΣΙΑ. Κατά τη διάταξη του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, που ισχύει και για τα ακίνητα, ύστερα από ανακοπή του επισπεύδοντος ή του καθ’ ου η εκτέλεση ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον, το αρμόδιο κατά το άρθρο 933 Δικαστήριο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί να διατάζει τη διόρθωση της έκθεσης, ως προς την περιγραφή του κατασχεθέντος και την τιμή πρώτης προσφοράς. Η ανακοπή είναι απαράδεκτη, αν δεν κατατεθεί το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. Η απόφαση πρέπει, κατά το δυνατόν, να δημοσιευθεί έως τις 12.00 το μεσημέρι της προηγούμενης του πλειστηριασμού ημέρας. Μολονότι στην προκειμένη περίπτωση δεν πρόκειται για ασφαλιστικό μέτρο, αλλά για ρυθμιστικό μέτρο στα πλαίσια της αναγκαστικής εκτέλεσης, η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ απαιτεί ταχεία εκδίκαση ενόψει της φύσης της και του επιδιωκόμενου με αυτήν σκοπού. Κατά συνέπεια, πρέπει να αποκλειστεί η άσκηση των ενδίκων μέσων στην περίπτωση αυτή. Σύμφωνα με το άρθρο 699 ΚΠολΔ...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.