Φοίβος Λ. Αθανασίου, Το νέο νoμοθετικό πλαίσιο εξυγίανσης και εκκαθάρισης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα – Σύντομη επισκόπηση*

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Φοίβος Λ. Αθανασίου Δικηγόρος, Δ.Ν., LLM   Εισαγωγή Στις 3 Οκτωβρίου 2011 τέθηκε σε ισχύ ο Ν 4021/2011 «Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων - Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα - Κύρωση της Σύμβασης-Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις» [1] . Tα άρθρα 1 έως 6 του N. 4021/2011 τροποποιούν τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΒ’ του Ν 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (εφεξής, ο «Νόμος») [2] , ενώ τα άρθρα 7 και 8 τροποποιούν ορισμένες από τις διατάξεις τoυ Ν 3746/2009 «Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές διατάξεις», καθώς και του Ν 3864/2010 «Περί Ιδρύσεως Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» [3] . Με το Ν 4021/2011 μεταφέρονται, ακόμη, στην ελληνική έννομη τάξη τρεις ευρωπαϊκές οδηγίες σχετικές με τη ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα και κυρώνεται το νέο θεσμικό πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις αποφάσεις της συνόδου κορυφής της ευρωζώνης της 21ης Ιουλίου 2011 [4] . Επαγγελλόμενος σκοπός του Ν 4021/2011 είναι η «ενίσχυση του πλαισίου...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.