Δημήτριος Κ. Ρούσσης, Η ισχύς της συμφωνίας για το ανεκχώρητο των απαιτήσεων αλληλόχρεου λογαριασμού στο πλαίσιο των συμβάσεων πρακτορείας και τιτλοποίησης επιχειρηματικών απαιτήσεων.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2011, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δημήτριος Κ. Ρούσσης Δικηγόρος, Δ.Ν., Ειδικός Επιστήμονας ΓΤΔ Παντείου Πανεπιστημίου     Ι. Το ζήτημα Σύμφωνα με την ΑΚ 466 εδάφ. α΄ ορίζεται ότι δεν μπορεί να εκχωρηθεί απαίτηση, αν ο δανειστής και ο οφειλέτης αυτής συμφώνησαν το ανεκχώρητο (pactum de non cedendo). Σύμφωνα με την § 5 του άρθρ. 2 Ν 1905/1990 περί πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων οι συμβάσεις αυτές κατισχύουν των τυχόν συμφωνιών μεταξύ προμηθευτή και οφειλέτη περί ανεκχωρήτου των μεταξύ τους απαιτήσεων [1] . Σύμφωνα δε με την § 6 εδάφ. α΄ του άρθρ. 10 Ν 3156/2003 οι απαιτήσεις που μεταβιβάζονται με σκοπό την τιτλοπoίηση μπορεί να είναι απαιτήσεις κατά οποιουδήποτε τρίτου, ενώ σύμφωνα με το εδάφ. ε΄ η μεταβίβαση των απαιτήσεων στο πλαίσιο τιτλοποίησης διέπεται τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. του ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του νόμου αυτού. Περαιτέρω, σύμφωνα με την § 8 εδάφ. α΄ του άρθρ. 10 Ν 3156/2003 ορίζεται ότι η σύμβαση μεταβίβασης των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων κατισχύει των συμφωνιών μεταξύ μεταβιβάζοντος και τρίτων περί ανεκχώρητου των μεταξύ τους απαιτήσεων. Με βάση την αρρύθμιστη συμφωνία ανοίγματος πίστωσης με ταυτόχρονη τήρηση αλληλόχρεου λογαριασμού ανάμεσα σε έναν προμηθευτή και τον αντισυμβαλλόμενό του οι εκατέρωθεν απαιτήσεις των μερών δεν είναι επιδιώξιμες, αλλά υπεισέρχονται στον...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.