ΑΠ 1647/2010

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2011, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Ε. Καλούδης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου Εισηγητής: Ν. Λεοντής, Αρεοπαγίτης Δικηγόρος: Δ. Τσικρικάς Διατάξεις: άρθρα Ν 2789/2000, 42 Ν 2912/2001, 47 Ν 2873/2000, 39 παρ. 4 Ν 3259/2004, 12 Ν 2601/1998, Ν 1083/1980, 632, 633, 915, 916 ΚΠολΔ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ. Ανατοκισμός. Οι συνομολογηθείσες ρήτρες περί ανατοκισμού σε συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί πριν την έναρξη ισχύος του Ν 2601/1998 εξακολουθούν να ισχύουν. Εάν δεν υπάρχει σχετική συμφωνία, ο ανατοκισμός γίνεται αυτοδικαίως ανά εξάμηνο κατ’ ελάχιστο όριο. Συμφωνία μεταξύ οφειλέτη και τράπεζας για τρίμηνο ανατοκισμό. Οι διατάξεις του ως άνω νόμου δεν επηρεάζουν τα όσα έχουν κριθεί, οποτεδήποτε, τελεσίδικα. Στην έννοια της «τελεσίδικης κρίσης» περιλαμβάνονται όσες απαιτήσεις κρίθηκαν είτε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, είτε με διαταγή πληρωμής, που απέκτησε ισχύ δεδικασμένου, μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας ασκήσεως και των δύο ανακοπών που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 632 § 1 και 633 § 2 ΚΠολΔ. […] Ειδικότερα, με την ***/18.6.2003 ανακοπή εδιώκετο από τον ήδη αναιρεσείοντα η ακύρωση της αναγκαστικής εκτελέσεως, την οποία επέσπευσε σε βάρος του η καθ’ ης και ήδη αναιρεσίβλητη *** Τράπεζα, με εκτελεστό τίτλο την 96/1992 διαταγή πληρωμής του δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την από 24.3.2003 επιταγή προς εκτέλεσή της και την επακολουθήσασα αυτής...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.