Χρ. Λιβαδά, Νεότερες αντιλήψεις για την εμπορική ιδιότητα στο παράδειγμα του N 3869/2010 για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Χριστίνα Λιβαδά, Λέκτορας, Νομική Σχολή Αθηνών, Δικηγόρος Εισαγωγή Το εμπορικό δίκαιο, εκ της φύσεώς του δυναμικό, τελεί σε άμεση συνάρτηση με τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον τομέα των συναλλαγών, οι οποίες αποτελούν και το αντικείμενο ρύθμισής του. Εξάλλου, η ίδια η έννοια της εμπορικότητας γίνεται δεκτό ότι ενέχει το στοιχείο της σχετικότητας, στην έκταση που, σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, η ύπαρξή της συνδέεται νοηματικά και, κυρίως, τελολογικά με το περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται [1] . Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά προσδίδουν, κατά την εκτίμησή μας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην παρακολούθηση της εξέλιξης της έννοιας της εμπορικότητας, ιδίως, αλλά όχι μόνο, στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες δεν είναι ευχερώς διαπιστώσιμο αν συντρέχει. Έναυσμα για την ενασχόλησή μας με τη θεματική αυτή αποτέλεσε η δημοσίευση στις 3 Αυγούστου 2010 του Ν 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» [2] , με τον οποίο καθιερώθηκε στην Ελλάδα ο θεσμός της «πτώχευσης» των οφειλετών-φυσικών προσώπων [3] . Δυνάμει του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου, για τη δυνατότητα υπαγωγής ενός φυσικού προσώπου στο πεδίο εφαρμογής του πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη (υποκειμενική) συνίσταται στο ότι ο οφειλέτης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ικανότητα και η δεύτερη...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.