ΣτΕ 678/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Α. Ράντος, Αντιπρόεδρος Εισηγητής: Ν. Μαρκόπουλος, Πάρεδρος Δικηγόροι: Μ. Μερσίνης, Ι. Νικολόπουλος Διατάξεις: άρθρα 1-5, 14 ΠΔ 51/1992, Οδηγία 88/627/ΕΟΚ, 11 παρ. 5 Ν 2744/1999 ΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΜΕΤΟΧΟΥ. Παράγοντες που επαυξάνουν τη σημασία της παράβασης. Εκτίμηση του γεγονότος ότι η εταιρεία «*** ΑΕ» προέβη σε αυθημερόν δημοσίευση δελτίου τύπου σχετικά με την απόκτηση μετοχών, την οποία ακολούθησε σειρά δημοσιευμάτων στον τύπο. Επιδίκαση προστίμου ποσού εύλογου και ανάλογου προς τη σημασία της παράβασης. […] 2. Επειδή, το ΠΔ 51/1992 το οποίο, κατά το άρθρο 1, έχει ως σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 88/627/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1988 «σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να δημοσιεύονται κατά την απόκτηση και την εκχώρηση σημαντικής συμμετοχής σε εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο» (Ε.Ε.L. 348), ορίζει, στο άρθρο 4 παρ. 1, ότι «στις ρυθμίσεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπάγονται τα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αποκτούν ή εκχωρούν απ΄ ευθείας ή μέσω τρίτου συμμετοχή που ανταποκρίνεται στα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 5, όταν αυτή η απόκτηση ή εκχώρηση συνεπάγεται την κατά το άρθρο 5 υπέρβαση ή μείωση του ποσοστού των δικαιωμάτων ψήφου που...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.