ΕφΑθ 116/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Μ. Αυγουλέας, Πρόεδρος Εφετών Εισηγήτρια: Μ. Δημητροπούλου, Εφέτης Δικηγόροι: Ν. Τσουτσάνης, Μ. Καραγιάννης Διατάξεις: άρθρα 61-78, 122 Ν 2533/1997, 2, 4, 5, 9 Οδηγίας 97/9/ΕΚ, 1, 22 Οδηγίας 93/22/ΕΟΚ, 76 επ. Ν 1969/1991, ΝΔ 3078/1954, 13 Ν 2651/1998, 40 Ν 1806/1988, ΥΑ (ΥΠΕΘΟ) 14082/Β.809/2000 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ. Σύμβαση λήψεως, διαβιβάσεως και εκτελέσεως εντολών αγοράς και πώλησης μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Σ.Α.Τ. Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΕΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και περιέλευσή της σε καθεστώς εκκαθάρισης. Προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό. Από αντίγραφο του χαρτοφυλακίου του εφεσίβλητου προέκυψε ότι μεγάλο μέρος των μετοχών του είχαν πωληθεί, και μάλιστα πολλές από αυτές είχαν επαναγορασθεί και επαναπωληθεί, χωρίς εντολή του και χωρίς να έχει κατατεθεί το αντίστοιχο ποσό στο λογαριασμό του, όπως προβλεπόταν από τη σύμβαση. Το Συνεγγυητικό καταβάλει την προβλεπομένη αποζημίωση με βάση τα παραστατικά και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της ΕΠΕΥ ή διαβιβάζονται σ’ αυτό από τον επόπτη εκκαθαρίσεως πλην όμως τα στοιχεία αυτά πρέπει να είναι αληθή και βάσιμα και, κατά λογική και νομική ακολουθία, να αποδεικνύουν βάσιμα την απαίτηση του επενδυτή και το ύψος αυτής. Διενέργεια συναλλαγών από την ΑΕΠΕΥ χωρίς απόδοση των μετρητών στο λογαριασμό του εφεσίβλητου. […]...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.