ΜΠρΘεσ 15240/2011

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2011, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Κ. Εμμανουηλίδου, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δικηγόροι: Η. Ανδρέου, Μ. Σερμετζίδης Διατάξεις: άρθρα 10, 99, 100, 103-105 Ν 3588/2007, 361, 852-854, 858, 862, 863, 866-868 ΑΚ, 707, 708, 915 ΚΠολΔ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΛΟΓΩ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗΣ. ΑΝΑΛΟΓΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΓΥΗΤΗ. Υπαγωγή της πρωτοφειλέτριας σε διαδικασία συνδιαλλαγής κατά τη διάρκεια της οποίας απαγορεύεται η διάθεση της περιουσίας της και δεν είναι δυνατή η λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου. Η απαίτηση της αιτούσας, ωστόσο, γεννήθηκε από σύμβαση χρηματοδότησης που καταρτίσθηκε μετά την έκδοση της περί συνδιαλλαγής απόφασης και ως εκ τούτου δεν κινδυνεύει λόγω του προνομίου που την εξασφαλίζει κατ’ άρθρο 105 παρ. 4 Ν 3588/2007. Αναστέλλεται και η κατά του εγγυητή αναγκαστική εκτέλεση και απαγορεύεται κάθε δέσμευση της περιουσίας του από την έναρξη της διαδικασίας συνδιαλλαγής και όχι από την επικύρωσή της από το Δικαστήριο. Με την υπό κρίση αίτηση, επιδιώκεται να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, λόγω του ότι συντρέχει επείγουσα περίπτωση και πρέπει να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος, η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθών μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ, για την εξασφάλιση απαίτησης της αιτούσας έναντι των καθών, που απορρέει από την με αριθμό ***/26.5.2010 δανειακή σύμβαση που καταρίσθηκε με την...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.