Α. Χιωτέλλης, Προβλήματα ως προς τη λειτουργία και τη φύση του προβλεπόμενου από το άρθρο 2 του Ν 3869/2010 εξωδικαστικού συμβιβασμού

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 1/2012, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος - Απρίλιος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Αριστείδης Π. Χιωτέλλης Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Ι. Εισαγωγικά 1.1. Συστατικό στοιχείο και βασικό πυλώνα του ελληνικού ιδιωτικού δικαίου αποτελεί η αρχή της ευθύνης [1] με τις τρεις ειδικότερες μορφές της: τη συμβατική ευθύνη, την αδικοπρακτική ευθύνη και την ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό. Η συμβατική ευθύνη, που συνάγεται από τα άρθρα 287 [2] , 361, 330 επ., 335 επ., 340 επ., 362 επ., 380 επ. ΑΚ, συνίσταται στην υποχρέωση του προσώπου να τηρεί τις συμβάσεις τις οποίες συνάπτει (pacta sunt servanda) [3] . Η αδικοπρακτική ευθύνη (άρθρα 287 και –κυρίως [4] – 914 επ. ΑΚ) επιβάλλει στον προκαλέσαντα ζημία σε άλλο πρόσωπο την υποχρέωση προς αποκατάσταση της ζημίας αυτής. Τέλος, η ευθύνη από αδικαιολόγητο πλουτισμό (άρθρα 287 και 904 επ. ΑΚ) έγκειται στην υποχρέωση του προσώπου, προς τη σφαίρα των περιουσιακών αγαθών του οποίου έλαβε χώρα μετακίνηση περιουσιακού στοιχείου από άλλο πρόσωπο χωρίς να υφίσταται νόμιμη αιτία, να αποδώσει τον πλουτισμό αυτόν. Σε περίπτωση μη εκπληρώσεως των ως άνω υποχρεώσεων παρέχονται στον δανειστή αγώγιμα ένδικα βοηθήματα [5] , τα οποία οδηγούν, επί δικαστικής ευδοκιμήσεώς τους, σε εξαναγκασμό του οφειλέτη να ικανοποιήσει τον δανειστή διά των μέσων που προβλέπονται από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτελέσεως (άρθρα 904 επ., 941 επ. ΚΠολΔ)...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.