ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Α. Διεθνές επίπεδο [1] 1. Δελτίο τύπου της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών του G20 στο Μεξικό 2. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών 2.1 Απαιτήσεις δημοσιοποίησης της σύνθεσης των ιδίων κεφαλαίων 2.2 Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στις τράπεζες 2.3 Πλαίσιο αντιμετώπισης των εγχώριων συστημικά σημαντικών τραπεζών 2.4 Κανονιστικό πλαίσιο της Επιτροπής της Βασιλείας 2.4.1 Πρόοδος εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου 2.4.2 Ερωτήσεις-απαντήσεις αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο «Βασιλεία ΙΙΙ» και τον πιστωτικό κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου 2.5 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής της Βασιλείας υπό διαβούλευση 2.5.1 Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το διακανονισμό συναλλαγών σε συνάλλαγμα 2.5.2 Αναθεώρηση του κανονιστικού πλαισίου του χαρτοφυλακίου συναλλαγών 2.6 Παρακολούθηση των πρακτικών πολιτικής αποδοχών που ακολουθούνται από τις τράπεζες 3. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών - Αρχές για την ανάκαμψη και τη διευθέτηση των φορέων υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα 4. Θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Εθνικές δικαιοδοσίες υψηλού κινδύνου Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο 1. Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφορικά με το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 2. Η πορεία προς μια «ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση»: οι πρόσφατες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαμόρφωση ενός «ενιαίου εποπτικού μηχανισμού» στον τραπεζικό τομέα 3. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.