ΕιρΑθ 608/2012

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 2/2012, Μάιος - Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Δικαστής: Ε. Παλαιολόγου, Ειρηνοδίκης Δικηγόροι: Δ. Σακαρέλλου, N. Κανελλία, Δ. Ρούσσης Διατάξεις: άρθρα 2-7, 11-15, 19, 23 Ν 2472/1997, 57, 59, 299, 932 ΑΚ, Ν 3758/2009, Ν 4038/2012, Ν 2068/1992, Οδηγία 95/46/ΕΚ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σύμβαση καταναλωτικού δανείου με πιστωτικό ίδρυμα. Εταιρία ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Η εταιρία ενημέρωσης οφειλετών, ως εκτελούσα την επεξεργασία για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας, δεν θεωρείται «τρίτη» και ως εκ τούτου το πιστωτικό ίδρυμα δεν είναι υποχρεωμένο να λάβει τη συγκατάθεση του οφειλέτη για τη συγκεκριμένη διαβίβαση. […] Εξάλλου, σε συμμόρφωση προς τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που κυρώθηκε με το N 2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως της 24.10.1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εξεδόθη ο N 2472/1997 «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ο οποίος ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Στο άρθρο 2 ότι: «Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) «Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων ... β)... γ) «Υποκείμενο των δεδομένων», το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφερόντα τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.