ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (επιμ. Χρ. Γκόρτσος/Χρ. Λιβαδά)

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2012, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος

Περιοδική έκδοση της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου & Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Εκδίδεται από το 2007

Διατίθεται μέσω του περιοδικού ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Απόσπασμα

Α. Διεθνές Επίπεδο [1] 1. Εργασίες του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 1.1 Έκθεση του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς το G20 αναφορικά με την πρόοδο εργασιών για την ρυθμιστική αναθεώρηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος 1.2 Προτάσεις του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναφορικά με την ενίσχυση της επίβλεψης και της ρυθμιστικής παρέμβασης στο σκιώδες τραπεζικό σύστημα 1.3 Σχέδια ανάκαμψης και διευθέτησης των συστημικά σημαντικών τραπεζών 2. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας τραπεζών 2.1 Αναθεώρηση του πλαισίου κεφαλαιακών απαιτήσεων των τιτλοποιήσεων 2.2 Πορεία εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου «Βασιλεία ΙΙΙ» 2.3 Διαχείριση κινδύνων που συνδέονται με το διακανονισμό συναλλαγών σε συνάλλαγμα 2.4 Οι βασικές αρχές της αποτελεσματικής τραπεζικής εποπτείας 3. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας κεφαλαιαγορών 3.1 Αρχές για τους φορείς των υποδομών του χρηματοπιστωτικού τομέα: Πλαίσιο γνωστοποιήσεων και μεθοδολογία αξιολόγησης 3.2 Διεθνείς ρυθμιστικές εξελίξεις στην αγορά τιτλοποιήσεων 3.3 Αρχές για τις γνωστοποιήσεις των τίτλων που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία (Asset Backed Securities - ABS) Β. Ευρωπαϊκό επίπεδο 1. Θέματα λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων 1.1 Η «Έκθεση Liikanen» για τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις στη δομή του Ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος 1.2 Τραπεζική Ένωση 1.3 Εποπτικές απαιτήσεις δημοσιεύσεων για τη ρευστότητα και τo συντελεστή μόχλευσης 1.4 Αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου των πιστωτικών ιδρυμάτων 2. Θέματα λειτουργίας και...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.